Kutsuviisumi suomeen oulu suomi

kutsuviisumi suomeen oulu suomi

Jos matkasi pääkohdemaa on Suomi, hae viisumia lähimmästä Suomen edustustosta tai edustuston osoittamasta viisumikeskuksesta. Kunniakonsulit ja -konsulaatit eivät voi myöntää viisumeita.

Joissakin maissa on sovittu, että viisumiasioissa Suomea edustaa jokin toinen Schengen-maa. Tällöin hae viisumia Suomeen tämän toisen Schengen-maan edustustosta. Viisumihakemus on jätettävä henkilökohtaisesti edustustoon tai viisumikeskukseen.

Hakemusta ei voi lähettää sähköpostitse tai telefaksilla. Liitä hakemukseen värillinen passivalokuva, josta olet tunnistettavissa, katso poliisin valokuvaohje. Passin tulee olla voimassa vähintään kolme 3 kuukautta suunnitellun matkan jälkeen ja sen on oltava myönnetty viimeisten kymmenen 10 vuoden aikana.

Matkavakuutuksen on oltava voimassa haetun viisumin ajan ja sen tulee kattaa koko Schengen-alue. Vakuutuksen korvaussumman tulee olla vähintään 30 euroa ja vakuutuksen tulee kattaa äkillisestä sairastumisesta ja tapaturmista aiheutuneet kustannukset myös potilaan kotiinkuljetus sekä kotiuttamiskustannukset kuolemantapauksen sattuessa.

Liitteet vaihtelevat maakohtaisesti, tarkista edustustosta, mitä liitteitä tarvitset. Edustusto voi pyytää hakemuksen liitteeksi erilaisia asiakirjoja, joilla osoitetaan suunnitellun oleskelun tarkoitus, edellytykset ja kesto. Tällaisia asiakirjoja voivat olla esimerkiksi matkaliput, vahvistettu hotellivaraus, yksityinen kutsukirje ja virallinen kutsu. Kutsu on vapaamuotoinen asiakirja, josta tulee käydä esille kutsuvan yrityksen tai yksityisen henkilön yhteystiedot sekä kutsuttavan tiedot, kuten nimi, syntymäaika, osoite, passin numero, matkan tarkoitus ja kesto.

Jos kyseessä on yksityiskutsu, kutsuun on hyvä merkitä, mikä on kutsujan ja kutsuttavan välinen suhde, esimerkiksi ystävä, puoliso, sukulainen. Kutsu ei kuitenkaan ole viisumin myöntämisen tae. Kutsujan varallisuutta ei oteta huomioon, kun arvioidaan hakijan taloudellista tilannetta kotimaassa poikkeuksena esim. Hakijalta voidaan pyytää myös muita selvityksiä, kuten matkareittiin, kulkuneuvoihin ja paluumatkaan, toimeentuloon sekä varallisuuteen ja työpaikkaan liittyviä asiakirjoja.

Matkaan liittyvien kustannusten kattamiseksi hakijalla on oltava riittävästi varoja suhteessa oleskelun kestoon ja tarkoitukseen sekä elinkustannuksiin matkakohteessa. Suomessa tämä määrä on 30 euroa matkapäivää kohden. Alaikäiseltä lapselta vaaditaan vanhempien suostumus matkaan, jos lapsi matkustaa ilman vanhempiaan. Edustusto voi myös pyytää hakijan henkilökohtaiseen haastatteluun selvittämään matkan tarkoitusta. Viisuminkäsittelymaksu tulee maksaa hakemusta jätettäessä käteisenä.

Joissakin edustustoissa maksu suoritetaan pankkitilille. Tarkempia tietoja edustustokohtaisista käytännöistä ja maksutavoista löytyy edustustojen verkkosivuilta. Maksu viisumin nopeutetusta käsittelystä erillisen viisumihelpotussopimuksen mukaisesti myös kielteisestä päätöksestä. Lomakkeet, joihin viisumi kiinnitetään niille henkilöille, joiden matkustusasiakirjaa Suomi ei tunnusta. Jätä viisumihakemuksesi Suomen edustustoon tai viisumikeskukseen vähintään 15 päivää ennen matkaa.

Hakemuksen voit jättää korkeintaan kolme 3 kuukautta ennen suunniteltua matkaa. Jos Suomea edustaa maassa jokin toinen Schengen-maa, kestää viisumihakemuksen käsittely yleensä kauemmin. Edellytyksenä viisumin myöntämiselle on, että asut tai oleskelet maassa laillisesti. Jos edellytykset myöntää viisumi sinulle eivät täyty, viisumi evätään. Saat epäämisestä kirjallisen ilmoituksen. Epääminen perustuu Schengen-maiden yhteisessä viisumisäännöstössä mainittuihin seikkoihin.

Syitä voivat olla esimerkiksi:. Sinulle jo myönnetty viisumi mitätöidään, jos viisumin myöntämisen edellytykset eivät täyttyneet kun viisumi myönnettiin. Sinulle jo myönnetty viisumi kumotaan, jos viisumin myöntämisen edellytykset eivät täyty viisumin myöntämisen jälkeen. Suomen edustuston viisumisäännöstön nojalla tekemään viisumin epäämis- ja mitätöintipäätökseen sekä sellaiseen viisumin kumoamispäätökseen, jota ei ole tehty viisuminhaltijan pyynnöstä, saa vaatia oikaisua päätöksen tehneeltä edustustolta.

Oikaisuvaatimusohjeet annetaan yhdessä päätöksen kanssa. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa viisumihakemusta koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi. Suomen edustuston oikaisuvaatimukseen tekemään päätökseen viisumiasiassa saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus annetaan yhdessä oikaisuvaatimuspäätöksen kanssa. Valituskirjelmä on toimitettava päätöksen tehneelle edustustolle, joka toimittaa valitusasiakirjat Helsingin hallinto-oikeuteen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi. Valitusasian oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on euroa. Suomeen ja muualle Schengen alueelle saapuva Venäjän kansalainen tarvitsee viisumin. Jos matka kestää yli kolme kuukautta, on viisumin sijasta haettava oleskelulupa, vaikka kysymyksessä olisi tilapäinen oleskelu.

Oleskelulupa on hankittava myös alle kolmen kuukauden matkalle, jos henkilö oleskelunsa aikana aikoo tehdä työtä Suomessa. Tällöin tarvitaan myös työlupa. Schengen-viisumi on haettava sen maan konsulaatista, mikä on Schengen-alueelle saapuvan matkailijan pääkohdemaa. Jos varsinaista pääkohdetta ei ole, vaan kysymyksessä on esim. Viisumin saamiseksi Suomeen ei tarvita kutsua. Joissakin tapauksissa kutsu voi kuitenkin olla hyödyllinen ja yksityishenkilö voi kutsua venäläisen vieraan Suomeen.

Kutsun voi laatia vapaamuotoisena. Lisätietoja kutsusta saa Suomen konsulaateista. Lisätietoja ja hakemuskaavakkeita saa konsulaateista ja Suomen edustustoista Venäjällä:. Gogolya 25 , Petroskoi Postiosoite Suomesta: Zavodskaya 2 , Murmansk Postiosoite Suomesta: Kun edustustot ovat suljettuina, voit hätätapauksissa ottaa yhteyttä ulkoministeriön päivystykseen: Haapaniemenkatu B,

Kutsuviisumi suomeen oulu suomi -

Moni eri taho tekee jo paljon, mutta vielä olisi syytä lisätä paikallista tietoisuutta ja herättää keskustelua Agendan merkityksestä Suomessa. Tällaisia syitä kutsuviisumi suomeen oulu suomi olla esimerkiksi lennon viime hetkellä tapahtuva peruuntuminen tai jos sairastut äkillisesti. Jos matkasi suomi sinkut www massage sex video on Suomi, hae viisumia lähimmästä Suomen edustustosta tai edustuston osoittamasta viisumikeskuksesta. Turun toimisto Vanha Suurtori 3 Turku 02 turku venajaseura. Hakijalta voidaan pyytää myös muita selvityksiä, kuten matkareittiin, kulkuneuvoihin ja paluumatkaan, toimeentuloon sekä varallisuuteen ja työpaikkaan liittyviä asiakirjoja. Ensimmäinen maakuntatilaisuus järjestetään Tampereella keskiviikkona Jos olet Suomen kansalaisen perheenjäsen ja sinun on tarkoitus tulla Suomeen yli kolme kuukautta kestävää oleskelua varten, voit hakea oleskelulupaa etukäteen Suomen edustustosta.

Kutsuviisumi suomeen oulu suomi -

Ohessa kutsukirje tulla mukaan näihin päiviin, kirjeessä ilmoittautumislinkit sekä lisätiedon antajat. Edustusto voi pyytää hakemuksen liitteeksi erilaisia asiakirjoja, joilla osoitetaan suunnitellun oleskelun tarkoitus, edellytykset ja kesto. Ensimmäinen maakuntatilaisuus järjestetään Tampereella keskiviikkona kutsuviisumi suomeen oulu suomi Vaikka et tarvitsisi viisumia Suomeen, tarvitset maahan tullessasi voimassaolevan passin tai muun Suomen hyväksymän matkustusasiakirjan. Viisumihakemus on jätettävä henkilökohtaisesti edustustoon tai viisumikeskukseen. Tämän sivun sisällöstä vastaa Maahantulo- ja passiasioiden yksikkö. Tältä sivulta löydät ohjeet ulkomaalaisen maahantuloluvan hakemisesta Suomeen. VenäjänMatkat Haapaniemenkatu B,